Cestovní ruch

Zaměření předmětu

Předmět se zabývá vymezením základních pojmů a vztahů v systému cestovního ruchu, charakteristikou odvětví v mezinárodním, národním a regionálním kontextu a uvádí základní informace o organizaci, politice a podpoře cestovního ruchu v zemi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Cílem předmětu je obeznámit posluchače s odbornou terminologií cestovního ruchu a jeho funkcemi, poukázat na možnosti rozvoje podnikání v této oblasti, objasnit význam cestovního ruchu pro rozvoj národní a regionální ekonomiky, seznámit s organizací oboru, jeho aktuální politikou a nástroji podpory jeho rozvoje v ČR a SR.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Cestovní ruch jako systém a jeho kvalifikace
 2. Nabídka v cestovním ruchu
 3. Poptávka v cestovním ruchu
 4. Trh cestovního ruchu a jeho specifika
 5. Cestovní ruch v národní ekonomice
 6. Hospodářské funkce cestovního ruchu
 7. Mezinárodní cestovní ruch
 8. Regionalizace cestovního ruchu
 9. Cestovní ruch v ekonomice regionu
 10. Organizace cestovního ruchu
 11. Politika cestovního ruchu
 12. Podpora cestovního ruchu