Diplomacie a diplomatický protokol

Předmět seznámí studenty s mezinárodní sférou diplomacie a pravidly diplomatického protokolu. Představí multilaterální i bilaterální diplomacii, kontext, formy a zvyklosti diplomatických jednání a komunikace a praktický výkon zahraniční politiky. Objasní diplomatické výsady a imunity a status diplomata a diplomatických a konzulárních misí. Zároveň kurz nabídne vhled do diplomatického protokolu a etikety, tj. pravidel a zásad oficiálního společenského styku v mezinárodních vztazích.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti získají znalost základních pravidel a zvyklostí diplomatické praxe, protokolu a etikety, stejně jako praktický pohled na výkon mezinárodní politiky. Studenti se tak připraví nejen pro diplomatickou praxi a reprezentaci ČR v zahraničí, ale i na obchodní, podnikatelskou a jinou profesní činnost a komunikaci. Znalost protokolu bude přínosná i pro organizaci společenských a pracovních akcí a formální kontakt s profesními partnery.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Úvod do diplomacie a její role v mezinárodních vztazích

2. Diplomacie a zahraniční politika ČR

3. Multilaterální diplomacie

4. Bilaterální diplomacie

5. Aktuální otázky diplomacie

6. Diplomatické mise a konzulární úřady

7. Výsady a imunity diplomatů

8. Diplomatický protokol

9. Akce protokolárního charakteru

10. Základní pravidla etikety

11. Společenská pravidla komunikace a konverzace

12. Praktická cvičení v modelových situacích