Diplomacie a mezinárodní bezpečnost

Diplomacie, jakožto hlavní nástroj zahraniční politiky státu, je využívána i na poli ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti. Předmět představí využití diplomatického jednání jako formu mírového řešení konfliktů a objasní hlavní pilíře a principy diplomacie, stejně jako status diplomatů. Seznámí studenty jak s multilaterální diplomacií v oblasti mezinárodní bezpečnosti, tak s bilaterální negociací a ilustruje její využití ve světle světových událostí. Vyzdvihne rovněž limity diplomacie v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

 1. Diplomacie jako nástroj zahraniční politiky státu
 2. Diplomacie jako forma mírového řešení sporů
 3. Multilaterální diplomacie v oblasti mezinárodní bezpečnosti
 4. Historický vývoj multilaterálních bezpečnostních negociací
 5. Řešení bezpečnostních hrozeb v rámci systému kolektivní bezpečnosti
 6. Bilaterální diplomacie v oblasti mezinárodní bezpečnosti
 7. Donucení namísto diplomacie: když mírové prostředky selžou
 8. Imunity a výsady diplomatů
 9. Diplomatická krize: Rukojmí v Íránu
 10. Diplomatický protokol
 11. Aktuální bezpečnostní rizika a role diplomacie
 12. Budoucnost a diverzifikace diplomacie