Ekonomika sociálních služeb

Zaměření předmětu

Tento předmět jde dále do hloubky tohoto významného sociálně-ekonomického systému, a to: konkrétními rozbory jednotlivých prvků systému sociálního zabezpečení, variantami možných řešení, jejich předpoklady a důsledky, historickými a mezinárodními komparacemi různých systémů sociálního zabezpečení, rozborem současného stavu transformace v oblasti soc. zabezpečení a možnými směry dalšího vývoje v ČR. Ve výkladu systému sociálního zabezpečení je věnována pozornost institucionálnímu i právnímu zajištění, aktuálním otázkám, finančním nástrojům a též současné koncepci organizace sociálních služeb. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat jednotlivé sociální události a zařadit je do systému. Bude schopen specifikovat jednotlivé dávky sociálního pojištění, státní sociální podpory i sociální pomoci včetně legislativního a ekonomického procesu. Bude znát ekonomické a legislativní souvislosti systému sociálních služeb, institucionální a terénní zajištění.  

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Makroekonomické souvislosti sociálních služeb
 2. Geneze systémů sociálních služeb
 3. Zabezpečení starých občanů sociálními službami
 4. Zabezpečení zdraví a zdravotně postižených v systému sociálních služeb
 5. Zabezpečení rodiny
 6. Zabezpečení v nezaměstnanosti
 7. Migrační politiky
 8. Zabezpečení chudých a dezintegrovaných
 9. Sociální služby, ústavy sociální péče
 10. Koordinace národních systémů sociálních služeb
 11. Sociální podnikání
 12. Sociální inovace