Ekonomika zdravotnictví

Zaměření předmětu

Předmět seznámí studenty se základy ekonomiky systému zajišťování péče o zdraví v ČR a různých typů zdravotnických zařízení. Student bude po absolvování předmětu schopen definovat systém péče o zdraví v ČR, vymezit základní znaky ekonomiky a financování zajišťování celého systému péče o zdraví v ČR i v různých typech zařízení zajišťující péči o zdraví v ČR.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Systém péče o zdraví a zdravotnictví v ČR
 2. Ekonomika péče o zdraví v ČR
 3. Role státu při zajišťování péče o zdraví v ČR
 4. Právní rámec pro poskytování zdravotnické péče v ČR
 5. Financování a zdroje pro poskytování zdravotnické péče v ČR
 6. Ekonomika zdravotnického zařízení
 7. Majetek zdravotnického zařízení
 8. Náklady zdravotnického zařízení
 9. Výnosy zdravotnického zařízení
 10. Investice zdravotnického zařízení
 11. Nástroje a metody finančního managementu
 12. Kalkulace a rozpočty zdravotnického zařízení