Etika v podnikání

V rámci předmětu se studenti budou obeznamovat se základními postuláty regulace etického chování v podnikatelském prostředí, a to vzhledem na různorodost vztahů a subjektů, které v podnikání jako takovém vystupují.

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy – etika, morálka. Vývoj etického myšlení.
 2. Člověk a jeho vztah k morálním hodnotám – mravné chování, struktura morálky.
 3. Etické chování podniku.
 4. Základní východiska podnikatelské etiky.
 5. Firemní kultura. Etický kodex.
 6. Etika a tržní ekonomika.
 7. Etika v pracovní činnosti – odpovědnost a úkoly pracovníků.
 8. Verbální a neverbální projevy chování.
 9. Psychologické vlivy a etika, kriminalita, etika jednání se zahraničními podnikateli.
 10. Asertivita a její etický rozměr.
 11. Etické kodexy.