Evropská bezpečnostní architektura

Zaměření předmětu

Cílem kurzu je orientace studentů v otázkách budování a rozvíjení evropské bezpečnosti od konce 2. světové války až do současnosti. Studenti se setkají s akademickými modely vývoje procesů evropské bezpečnosti a seznámí se s dopadem vývoje integračního procesu na bezpečnost států v Evropě ve vazbě na reformy a institucionální změny spojené s novelizací zakládajících smluv evropského integračního uskupení. Ve výuce bude prostor i pro reflexi nedostatků při realizaci evropských bezpečnostních politik a budou debatovány perspektivy jejich překonání k zachování evropské bezpečnostní stability i v budoucnu.

Hlavní témata - obsah předmětu

1. Evropa a evropská integrace

2. Bezpečnost v Evropě před II. světovou válkou

3. Počátek evropských bezpečnostně-integračních procesů (EOS, ZU)

4. Evropská bezpečnost a NATO

5. Struktura evropské vnější bezpečnosti (SZBP/EBOP/SBOP)

6. Struktura evropské vnitřní bezpečnosti (PSBP)

7. Současné USA a evropská bezpečnost

8. Současná Čína a evropská bezpečnost

9. Současné Rusko a evropská bezpečnost

10. Východní a středomořské partnerství

11. Energetická bezpečnost

12. Nestátní a hybridní hrozby