Extremismus a radikalismus v ČR

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální situací v oblasti identifikace a dokazování projevů extrémismu a radikalismu v České republice i v okolních státech, včetně projevů terorismu. Studenti budou znát a umět vysvětlovat endogenní i exogenní příčiny projevů extrémismu a radikalismu v České republice i ve světě a jejich roli na zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti státu. Budou umět vyhledávat a zpracovávat bezpečnostní informace umožňující přípravu možných eliminačních opatření. Důraz je položen zejména na seznámení s metodami prevence proti projevům extrémismu a radikalismu a možnostmi postihu ze strany státu. Studenti budou znát a umět identifikovat a projevy extrémismu a radikalismu, včetně možných násilných projevů těchto subjektů, dále analyzovat jejich dopady a navrhovat možná preventivní opatření. Studenti budou znát základní postupy implementace potřebných opatření k zajišťování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy:

1. Vnější a vnitřní příčiny projevů extrémismu a radikalismu

 2. Extrémismus a radikalismus jako možné ohrožení vnitřní bezpečnosti státu

3. Propaganda jako nástroj šíření extrémismu

4. Terorismus jako produkt extrémismu a radikalismu

5. Právní a společenské základy boje proti extrémismu a radikalismu 

6. Možnosti prevence projevů extrémismu ze strany státních orgánů

7. Možnosti prevence projevů extrémismu ze strany nevládních organizací

8. Činnost bezpečnostního managementu v prevenci projevů extrémismu

9. Činnosti státní správy při řešení problematiky extrémismu a radikalismu

10. Činnost samosprávy při řešení projevů extrémismu 

11. Trestné činy z nenávisti a jejich dokazování ze strany státu

12. Náměty na možné organizační a legislativní změny v oblasti řešení projevů extrémismu