Financování rozvojových projektů územní samosprávy

Investiční a rozpočtová politika obcí, měst a krajů. Zdroje příjmů pro investiční politiku – vlastní zdroje, cizí zdroje. Dotační mechanismy v rámci systému veřejných rozpočtů ČR včetně využívání zdrojů EU. Dotační nástroje státu, krajů. Zákonné podmínky poskytnutí dotace. Role ČMZRB. Dluhové financování investic. Nedotační nástroje, finanční instrumenty – EIB, EIF, komerční subjekty.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti porozumí systému financování veřejných služeb, veřejné infrastruktury ve vlastnictví obcí, měst a krajů. Budou umět rozlišit vlastní a cizí zdroje, porozumí systému dotací, poskytovaných ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí/měst, respektive krajů. Porozumí systému financí z evropských zdrojů, především pak nástrojů kohezní politiky. Seznámí se i s nedotačními způsoby financování, tj. půjčkami, úvěry, poskytováním záruk, investičními fondy atd.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Postavení obcí/měst a krajů v systému veřejných rozpočtů
 2. Rozpočtová a investiční politika obcí/měst a krajů
 3. Zdroje příjmů rozpočtu obcí/měst a dobrovolných svazků obcí, vlastní zdroje, cizí zdroje
 4. Zdroje příjmů rozpočtu krajů, vlastní zdroje, cizí zdroje
 5. Dotační mechanismy veřejných rozpočtů v ČR
 6. Dotační nástroje státu
 7. Dotační nástroje krajů
 8. Systém financování z evropských zdrojů I
 9. Systém financování z evropských zdrojů II
 10. Pravidla poskytování dotací
 11. Nedotační nástroje, role ČMZRB
 12. Nedotační nástroje, finanční instrumenty – EIB, EIF