Financování sociálního zabezpečení a důchodová reforma

Sociální politika a její postavení v systému veřejných politik. Sociální služby, sociální zabezpečení, pojišťovací systémy. Role veřejného sektoru, státu, obcí/měst a krajů. Zapojení neziskových organizací. Modely sociálního zabezpečení uplatňované v EU, USA a situace v ČR. Stabilita současných systémů. Výzvy, kterým čelí průběžné modely - prodlužování naděje na dožití a stárnutí. Financování – nemocenské a důchodové pojištění, role státu, zaměstnavatelů, zaměstnanců a živnostníků (OSVČ). Pozornost se zaměří na proběhlé či připravované reformy penzijního systému a jejich výsledky v ČR a Evropě, aktuální otázky. Doplňkově, v kontextu nárůstu významu sociálně zdravotních služeb, je zařazena i oblast financování zdravotní péče, především prostřednictvím zdravotního pojištění.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti se seznámí s problematikou způsobu financování sociálního zabezpečení, především pak s modely uplatňovanými v EU, USA a situací v ČR. Porozumí výzvám, kterým čelí evropská a česká populace – stárnutí populace. Budou umět charakterizovat modely financování, role státu, postavení zaměstnavatelů, zaměstnanců a živnostníků (OSVČ).  Budou seznámeni s průběhem a výsledky reforem penzijních systémů.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Sociální politika a politika zaměstnanosti, východiska
 2. Sociální služby, role veřejného sektoru
 3. Problematika sociálního zabezpečení
 4. Financování sociálních služeb, úkoly státu, územní samosprávy a NNO
 5. Sociální zabezpečení – financování
 6. Nemocenské a důchodové pojištění, charakter dávek
 7. Modely financování – Evropa, USA
 8. Modely financování – ČR
 9. Reformy veřejných financí v evropském prostoru
 10. Vývoj důchodového účtu státního rozpočtu, pokusy o důchodovou reformu v ČR, aktuální otázky
 11. Sociálně zdravotní péče a způsoby financování
 12. Zdravotní pojištění a financování zdravotní péče v ČR