Firemní kultura

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Odlišnost firemních kultur dle původu a zaměření firmy
  2. „off-the-job“ chování a firemní kultura
  3. Sociální pokrok a firemní kultura
  4. Role firemní kultury ve „špatných“ časech
  5. Role podnikové kultury pro sladění organizačních cílů s ekonomickým úspěchem