Firemní kultura a identita

Cíle předmětu:

Nabídnout studentům teoretické modely a praktické příklady firemních kultur a identit s cílem naučit studenty odlišovat i využívat všechny možnosti, které firemní kultura a identita nabízí v podnikání a manažerském světě. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni definovat a využívat principy firemní kultury i identity jak pro vlastní podnikatelské aktivity, tak i na manažerských pozicích. Studenti dostanou příležitost seznámit se s vývojem firemních kultur a identit včetně aktuálních i očekávaných budoucích trendů.

Výstupy z učení:

Student bude díky absolvování tohoto předmětu schopen porozumět důležitosti a vlivům vnitřního nastavení firmy, které má přímý vliv na zaměstnance i externí svět firmy. Po absolvování předmětu bude student rozumět procesům a jevům, které ve firemním prostředí určují a ovlivňují interní atmosféru firmy i projev firmy do externího prostředí. Společně s porozuměním manažerským technikám student získá také dostatečné znalosti pro komunikaci a spolupráci v rámci firemního managementu i přímou tvorbu kvalitní firemní kultury včetně firemní identity. Student bude schopen firemní kulturu a identitu identifikovat, modifikovat a na základě získaných technik především zlepšovat.

Osnova:

1. Firemní kultura - definice a základní pojmy

2. Firemní identita - definice a základní pojmy

3. Vliv firemní kultury a identity na byznysový úspěch

4. Firemní kultura a identita ve vztahu k internímu světu

5. Firemní kultura a identita ve vztahu k externímu světu

6. Historie firemních kultur a identit

7. Současnost firemních kultur a identit

8. Vize a budoucí trendy

9. Psychologie firemní kultury a identity

10. Rozdílné přístupy při budování a změnách firemních kultur a identit

11. Úspěšné firemní kultury a identity

12. FuckUpy firemních kultur a identit