Firemní vzdělávání

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět studentům představí vývoj a současný stav firemního vzdělávání v České republice a zahraničí. Dále se zaměří na dvě klíčová témata: tvorbu strategie firemního vzdělávání a její realizaci (vč. evaluace). Studenti se v průběhu dozví nejen to, jak vypadá strategický přístup k firemnímu vzdělávání, ale na modelových organizacích si konkrétně vyzkoušejí vytvořit jednotlivé součásti strategického řízení firemního vzdělávání. Také se dozví, prakticky vyzkouší a nacvičí principy projektování vzdělávacích akcí různých typů, vč. vyhodnocení jejich kvality a efektivity.

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 1. Aplikovat získané teoretické poznatky při strategickém plánování a řízení firemního vzdělávání.
 2. Vytvořit strategii firemního vzdělávání, vč. souvislostí s dalšími personálními procesy.
 3. Vytvořit kompetenční model pro konkrétní pozici a organizaci.
 4. Vytvořit nástroj pro analýzu vzdělávacích potřeb, analýzu realizovat a aplikovat její výsledky.
 5. Naplánovat firemní vzdělávání pro konkrétní organizaci a pozice v ní.
 6. Připravit projekt konkrétní vzdělávací akce, vč. organizačních, ekonomických a dalších souvislostí.
 7. Vyhodnotit kvalitu a efektivitu vzdělávací akce.

Osnova:

 1. Firemní vzdělávání a jeho vymezení v kontextu andragogiky.
 2. Systém, legislativa a financování firemního vzdělávání v České republice.
 3. Firemní vzdělávání a jeho role ve firmě.
 4. Strategie firemního vzdělávání.
 5. Kompetenční přístup k firemnímu vzdělávání a kompetenční modely.
 6. Analýza a identifikace vzdělávacích potřeb.
 7. Plány firemního vzdělávání.
 8. Projektování vzdělávacích aktivit v soukromém, státním a neziskovém sektoru.
 9. Realizace vzdělávacích aktivit.
 10. Evaluace vzdělávacích aktivit.
 11. Řízení kvality firemního vzdělávání.
 12. Aktuální trendy ve firemním vzdělávání.