Forenzní psychologie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studující s forenzní psychologií jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Proto je obsah předmětu zaměřen spíše na praktické využití poznatků než na teoretické přístupy a koncepce, které charakterizují forenzní psychologii jako jednu z psychologických věd.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Předmět a metody forenzní psychologie
  2. Psychologie pachatelů trestných činů
  3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
  4. Kriminální jednání a jeho motivace
  5. Jednání s nebezpečnými pachateli
  6. Dopad trestného činu na oběť
  7. Posttraumatická stresová porucha
  8. Poskytování pomoci v situaci tísně
  9. Role oběti při vyšetřování trestného činu
  10. Jednání s obětí trestného činu