Globální bezpečnostní hrozby

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti kurzu se naučí schopnosti: 1) kriticky analyzovat otázky bezpečnostní problematiky v kontextu současného mezinárodně-politického dění, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu; 2) rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb, chápat procesy, v nichž tyto hrozby vznikají; 3) vyhodnocovat a rozlišovat důležitost bezpečnostních hrozeb s ohledem na bezpečnostní prostředí České republiky.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Základní bezpečnostní pojmy – hrozba vs riziko, referenční objekt, chráněný zájem, negativní vs pozitivní bezpečnost;
 2. Hierarchie bezpečnostních zájmů, teorie sekuritizace, tzv. Kodaňská škola – sektorové pojetí bezpečnosti;
 3. Přírodně-sociální problematika bezpečnostních hrozeb – energetická, surovinová a environmentální bezpečnost;
 4. Antropo-sociální problematika bezpečnostních hrozeb – demografické hrozby, problematika migrace;
 5. Inter-sociální problematika bezpečnostních hrozeb – státní a nestátní původci hrozeb, mezinárodně-bezpečnostní prostředí od konce Studené války do současnosti, velmocenská politika a mezinárodní řád;
 6. Soudobé ozbrojené konflikty a jejich charakter – od mezistátních k vnitrostátním konfliktům, konvenční vs. nelineární válečnictví;
 7. Ozbrojení/násilní nestátní aktéři, privatizace bezpečnosti a ozbrojených konfliktů;
 8. Problematika selhávajících a zhroucených států;
 9. Proliferace zbraní hromadného ničení, teorie jaderného odstrašení;
 10. Terorismus – subversivní terorismus, státní teror, ideologické zdroje terorismu
 11. Organizovaný zločin v globální perspektivě