Hodnocení, evaluace a efektivita vzdělávání dospělých

Předmět se věnuje představení evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých, a to jak z hlediska teoretického (základní pojmy, přístupy), tak z hlediska jejich realizace (plánování, realizace) ve vzdělávacích kurzech/programech určených pro dospělé účastníky.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Definovat evaluaci a hodnocení ve vzdělávání dospělých, zhodnotit výhody a nevýhody evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých, vyjmenovat a vysvětlit nejčastěji využívané přístupy k evaluaci a hodnocení.
 • Naplánovat a zrealizovat evaluaci a hodnocení konkrétní vzdělávací akce určené pro dospělé účastníky.
 • Využít výsledky evaluace a hodnocení pro zvýšení efektivity vzdělávání.

Obsah předmětu:

 1. Kontext evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých. Zasazení procesů evaluace a hodnocení do tzv. systematického cyklu vzdělávání, resp. algoritmu projektování vzdělávacích aktivit pro dospělé.
 2. Základní pojmy evaluace a hodnocení, jejich možnosti a limity při realizaci ve vzdělávání dospělých.
 3. Přístupy k evaluaci ve vzdělávání dospělých. Charakteristika základních přístupů k evaluaci – z hlediska času, účelu, zadavatele, tzv. Kirkpatrickův přístup k evaluaci.
 4. Přístupy k hodnocení ve vzdělávání dospělých. Charakteristika základních přístupů k hodnocení – z hlediska cílů, formy, předmětu a zdroje hodnocení.
 5. Plánování a realizace evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých. Základní otázky, na něž hledáme v průběhu plánování evaluace a hodnocení odpovědi.
 6. Přípravná fáze evaluace/hodnocení. Charakteristiky zadavatele, cíle, předmětu, realizátora, časového harmonogramu, finančního plánu a specifických podmínek evaluace.
 7. Fáze sběru dat. Zdroje informací, metody a techniky evaluace, místo a čas sběru informací.
 8. Metody sběru dat na úrovni reakcí a jejich využití při evaluaci/hodnocení. Pozorování, rozhovor a dotazník jako nejčastěji využívané metody na této úrovni evaluace, jejich specifika, zásady použití.
 9. Metody sběru dat na úrovni učení a jejich využití při evaluaci/hodnocení. Zkoušení písemné, ústní a praktické jako nejčastěji využívané metody na této úrovni hodnocení, jejich specifika, zásady použití.
 10. Metody sběru dat na úrovni chování a jejich využití při evaluaci/hodnocení. Pozorování, rozhovor a dotazník a jejich kombinace jako nejčastěji využívané metody na této úrovni evaluace, jejich specifika, zásady použití.
 11. Metody sběru dat na úrovni výsledků a jejich využití při evaluaci/hodnocení. Metody využívané na této úrovni evaluace, jejich specifika.
 12. Využití výsledků evaluace a hodnocení ve vzdělávání dospělých. Možnosti využití výsledků evaluace a hodnocení pro zvýšení efektivity vzdělávacího programu/kurzu a jeho jednotlivých částí.