HR metriky a reporting

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. HR a big data
  2. Vztah mezi mezilidskou důvěrou, spokojeností zaměstnanců a loajalitou zaměstnanců.
  3. HR metriky jako podpora rozhodování
  4. Role HR metrik při zvyšování výkonnosti firem
  5. Analýza data v HR
  6. Aplikace fuzzy logiky k měření analytických kompetencí personalistů
  7. Budování důvěryhodné analýzy lidského kapitálu za účelem získání konkurenční výhody