Hry a sociální sítě a Open source analýza

Cíle předmětu:

Cílem předmětu je charakterizovat současné sociální sítě a herní prostředí, jakožto digitální dimenzi představující protipól světa reálného. Předmět se zaměří na genezi her a sociálních sítí a postupně rostoucí interakci uživatelů. Následně budou studentům prezentována rizika spojená s interakcí v rámci sociálních sítí a herního prostředí. Open source analýza představí možnosti zisku informací o uživatelích a jiných subjektech v rámci kyberprostoru. Tato analýza pak představí i možnosti redukce informací zveřejňovaných v kyberprostoru.

Témata:

1. Úvod do předmětu

2. Kyberprostor a jeho vliv na svět reálný

3. Geneze sociálních sítí

4. Geneze her a jejich narůstající sociální interaktivnost

5. Analýza nejvýznamnějších sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok)

6. Analýza nejvýznamnějších sociálních sítí a herních platforem (Google, WhatsApp, Twitter aj.)

7. Případová studie – analýza zranitelností uživatelských účtů

8. Případová studie – zabezpečení uživatelských účtů

9. Open source analýza - zdroje

10. Open source analýza – zabezpečení

11. Případová studie – sběr a analýza dat

 12. Případová studie – sběr a analýza dat, preventivní opatření