Informační systémy a kybernetická bezpečnost

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi v oblasti informačních systémů veřejné správy včetně otázek kybernetické bezpečnosti. Studenti se seznámí s výchozí státní informační politikou, která vymezuje základní oblasti informatizace veřejné správy, s podstatou a funkcionalitou základních registrů, portálů veřejné správy a problematikou datových schránek. V oblasti kybernetické bezpečnosti se klade důraz na problematiku bezpečnosti informačních systémů tvořících kritickou infrastrukturu, vysvětluje informační bezpečnost a pravidla bezpečnosti v prostředí veřejných ICT.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Předmět rozvíjí vstupní znalosti a dovednosti studentů v oblasti práce s daty a informacemi při využívání IS zaměřených na aplikace ve VS včetně otázek kybernetické bezpečnosti. Studenti získají znalosti a dovednosti s cílem definovat informační potřeby a poskytovat uživatelské podněty při zavádění a realizaci IS VS včetně aspektů týkajících se kybernetické bezpečnosti. Studenti budou motivováni k dalšímu učení.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do eGovernmentu, vymezení pojmu, základní nástroje
 2. Informační systém datových schránek
 3. Základní registry
 4. Czech POINT, Portál veřejné správy a další projekty eGovernmentu v ČR
 5. Elektronická identifikace a elektronický podpis

 6. Informační systémy z pohledu územní samosprávy

 7. Úvod do kybernetické bezpečnosti, informační systémy jako součást kritické infrastruktury

 8. Základy informační bezpečnosti a její pravidla, ochrana soukromí na Internetu

 9. Zákon o kybernetické bezpečnosti

 10. Typy útoků proti IS a možná ochrana proti nim, bezpečnostní týmy CSIRT/CERT

 11. Doménová jména a bezpečnost systému doménových jmen

 12. Digitální agenda pro Evropu a otázky informační společnosti a eGovernmentu, Evropská unie a informační bezpečnost: strategické dokumenty, agentura ENISA.