Interkulturní komunikace

Předmět Interkulturní komunikace reaguje na vzrůstající multikulturalitu současného světa. Jeho cílem je ukázat studentům, jak se pohybovat v multikulturním prostředí, seznámit je s úskalími interkulturní komunikace, se specifickými vlastnostmi národních kultur, s problémy, které multikulturní prostředí v komunikaci přináší a jak se s nimi vypořádat. Předmět se soustředí na základní pojmy komunikace v intencích mezinárodních vztahů a zprostředkuje studentům konkrétní poznatky a základní dovednosti pro praktickou realizaci interkulturní komunikace v řadě oblastí praktické činnosti. Součástí předmětu budou charakteristiky jednotlivých kultur, umožňující jejich srovnávání, rozdíly a důsledky pro praktickou komunikaci přes hranice kultur.  

 1. Úvod, základní pojmy, definice
 2. Formy komunikace, komunikační modely
 3. Etnocentrismus, předpojatost, stereotyp
 4. Kulturní šok, asimilace, konvergence kultur
 5. Modely a dimenze národních kultur – Trompenaars, Hall, Hofstede, Schwartz
 6. Národní kultura. České kulturní dimenze
 7. Specifika kulturních oblastí – západní, islámská
 8. Specifika kulturních oblastí – hinduistická a buddhistická, konfuciánská
 9. Specifika kulturních oblastí – africká, latinsko-americká
 10. Interkulturní komunikace – cíle, styl, integrita, interkulturní gramotnost, kulturní různorodost
 11. Vytváření plynulých komunikačních sdělení v multikulturním prostředí. Kulturní šumy v interkulturní komunikaci
 12. Řízení interkulturní komunikace. Kulturní relativismus a etika v interkulturní komunikaci