Interkulturní komunikace ve veřejné správě

Cílem předmětu je osvojení si znalostí a dovedností, které jsou předpokladem efektivního vedení lidí. Studenti si osvojí principy, techniky a metody komunikace ve veřejné správě se zaměřením na specifika interkulturní komunikace. Poznají sami sebe, naučí se přesvědčivě komunikovat, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a řešit obtížnější komunikaci v manažerské praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti si osvojí aplikovat základní principy interkulturního managementu, identifikovat a analyzovat hlavní aspekty interkulturního managementu, vyhodnotit získané informace z pohledu kulturních specifik a používat modely a koncepty k řešení interkulturních problémů.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Globalizace a multikulturní společnost.
 2. Podnikání v globalizovaném a multikulturním světě.
 3. Vliv národních kultur a náboženství na management podniku.
 4. Komparace kultur.
 5. Kultura a komunikace.
 6. Etika a společenská odpovědnost.
 7. Práce manažera v nadnárodních firmách a řešení konfliktů.
 8. Multikulturní týmy.
 9. Vyjednávání napříč kulturami.
 10. Koučování zaměstnanců v multikulturním prostředí.
 11. Mezinárodní lidské zdroje.
 12. Vybraná přednáška manažera působícího v interkulturním prostředí.