Interní komunikace

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Vytváření pozitivní emoční kultury: Vliv interní komunikace na podpůrné chování zaměstnanců
  2. Employer Branding a HR
  3. Oceňování interní komunikace
  4. Vliv angažovanosti zaměstnanců, employer Branding na spokojenost s interní komunikací
  5. Strategická interní komunikace
  6. Vliv interní komunikace na dosahování cílů.