Komunikační a prezentační dovednosti

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky a osvojení si základních principů komunikačních a prezentačních dovedností, zlepšení předpokladů pro efektivní prezentaci a profesionální mluvený i psaný projev na úrovní zástupce firmy, agentury nebo médií. Cílem je na praktických příkladech demonstrovat pravidla, doporučení, efektivní a ověřené postupy při přípravě a realizaci mluveného a psaného projevu. Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit uchazeče na zajímavé, pro posluchače přínosné a efektivní prezentace projektů, produktů, služeb, řešení apod. Studenti budou znát postupy, jak zvládat náročné, vypjaté a krizové situace, které mohou při prezentacích a komunikačních příležitostech nastat. Součástí výuky jsou příklady z aktuální praxe a případové studie.

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni se správně prezentovat, připravit se na profesionální prezentaci a komunikaci projektu, služby nebo výrobku, zároveň dokáží adekvátně reagovat na námitky, podněty a dotazy při prezentaci.

Obsah předmětu:

 1. Základní pravidla efektivní a profesionální komunikace
 2. Předpoklady pro zlepšení a rozvoj rétorických a prezentačních dovedností
 3. Asertivní a empatické jednání v komunikaci
 4. Práce se stresem, emocemi, kritikou a námitkami při prezentaci
 5. Principy efektivní komunikace, efektivní vedení porad
 6. Specifika cílové skupiny prezentace, vtažení publika, otázky, storytelling
 7. Public Relations, specifika oblasti a základní pravidla media relations
 8. Role tiskových odborů, tiskového mluvčího, PR a Media Specialistů
 9. Media training, zvládání stresu při interview, reakce na dotazy, námitky, bridging apod.
 10. Příprava na interview, specifika jednotlivých formátů (TV interview, rozhlasové interview, rozhovor v časopise apod.)
 11. Práce s textem, autorizace, follow up
 12. Facilitace a moderace mediálních, PR a firemních eventů