Konflikty a vyjednávání

Cílem předmětu je osvojení si znalostí a dovedností, které jsou předpokladem efektivního vedení lidí se zaměřením na vyjednávání a řešení konfliktů v konkrétních situacích ve veřejné správě. Studenti si osvojí principy, techniky a metody vyjednávání a řešení konfliktů. Poznají sami sebe, naučí se tyto konflikty konstruktivně řešit.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Studenti si zlepší a rozvinou komunikační schopnosti potřebné pro jednání a vyjednávání, aktivní naslouchání a získají znalost vyjednávacích principů a taktik.  Rozvinou si asertivní dovednosti a schopnost aplikovat různé vyjednávací strategie, kooperativní vyjednávání, win-win strategie vyjednávání.

Hlavní témata – hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do problematiky, psychologické aspekty v řešení konfliktů a ve vyjednávání.
 2. Typologie osobnosti z hlediska jednání, vyjednávání a konfliktních situací.
 3. Komunikační a vyjednávací příprava na zvládání náročných situací při jednání, vyjednávání.
 4. Emoce ve vyjednávání, emočně vypjaté situace, jak je zvládat, adekvátní reakce.
 5. Konflikty, konfliktní jednání a jejich postupy.
 6. Krizové situace a vyjednávání v náročných krizových situacích.
 7. Role manažera v souvislosti s vyjednáváním a řešením konfliktních situací v týmu.
 8. Strategie úspěchu při vyjednávání.
 9. Obchodní praktiky a obchodní strategie pro vyjednávání.
 10. Manipulativní techniky, etika, morálka v oblasti vyjednávání.
 11. Setkání a diskuze s odborníkem z praxe v oblasti vyjednávání a řešení konfliktních situací.
 12. Best practices, rozvoj manažerských kompetencí pro vyjednávání.