Kreativní techniky a vizuální myšlení

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je seznámit studenty v širších souvislostech s tématem kreativity, kreativních technik a vizuálního myšlení s propojením na aplikační sféru z oblasti marketingu, reklamy, komunikace a dalších odvětví. Zároveň si tento předmět klade za cíl otevřít prostor sebereflexe studentů z hlediska vlastního kreativního potenciálu, přitom se umět dívat kriticky a konstruktivně na násilné zapojení, „nucení“ kreativity a prosazování kreativity.


Teoretické základy budou studentům v tomto předmětu hlouběji aplikačně propojeny právě s využitím samotných kreativních technik a vysvětleny na řadě aplikačních příkladů z praxe. Předmět si tak klade za úkol studentům prohloubit jejich vlastní kreativní potenciál, aktivizovat tvůrčí přístup k řešení úkolů, k otevírání nových cest, nápadů, umožnit dát více prostoru otevřené mysli a tvůrčím technikám, ideám a postupům, které mohou studentům otevřít cesty do pestré škály profesí a oblastí.

Osnova:

 1. Představení, základní vhled do problematiky
 2. Deset rysů přispívajících k tvořivé osobnosti
 3. Kreativita jako základní stavební kámen úspěchu
 4. Kreativita v marketingové praxi aneb jak být výjimečný
 5. Fáze kreativního procesu. Zadání tématu závěrečného úkolu
 6. Práce v týmu. Jak na brainstorming
 7. Působivá a účinná kreativita v reklamní praxi a (debrief) zodpovězení otázek k závěrečnému úkolu
 8. Co se děje uvnitř mozku, zkoumání kreativity aneb jak ji hodnotit a využít
 9. Kreativní zadávání. Co vždy a co nikdy. Jak na efektivní kampaně
 10. Práce v týmu. Myšlenkové mapy
 11. Vizuální myšlení aneb dívat se jinou optikou
 12. Závěrečné prezentace zpracovaného úkolu a hodnocení