Kreativní techniky a vizuální myšlení

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je seznámit studenty v širších souvislostech s tématem kreativity, kreativních technik a vizuálního myšlení s propojením na aplikační sféru z oblasti marketingu, reklamy, komunikace a dalších odvětví. Zároveň si tento předmět klade za cíl otevřít prostor sebereflexe studentů z hlediska vlastního kreativního potenciálu, přitom se umět dívat kriticky a konstruktivně na násilné zapojení, „nucení“ kreativity a prosazování kreativity.


Teoretické základy budou studentům v tomto předmětu hlouběji aplikačně propojeny právě s využitím samotných kreativních technik a vysvětleny na řadě aplikačních příkladů z praxe. Předmět si tak klade za úkol studentům prohloubit jejich vlastní kreativní potenciál, aktivizovat tvůrčí přístup k řešení úkolů, k otevírání nových cest, nápadů, umožnit dát více prostoru otevřené mysli a tvůrčím technikám, ideám a postupům, které mohou studentům otevřít cesty do pestré škály profesí a oblastí.

Osnova:

 1. Představení, základní vhled do problematiky

 2. Deset rysů přispívajících k tvořivé osobnosti

 3. Kreativita jako základní stavební kámen úspěchu

 4. Kreativita v marketingové praxi aneb jak být výjimečný

 5. Fáze kreativního procesu (práce v týmu)

 6. Archetypální příběhy. Dobrá a špatná kreativita v reklamní praxi

 7. Kreativní zadávání. Co vždy a co nikdy. Jak na efektivní kampaně

 8. Práce v týmu. Jak na brainstorming

 9. Praktická část – moderovaná diskuse. Zadání tématu závěrečného úkolu

 10. Práce v týmu. Myšlenkové mapy

 11. Zkoumání kreativity, vizuální myšlení a jak je hodnotit v praxi

 12. Závěrečné prezentace zpracovaného úkolu a hodnocení