Kriminalistické a forenzní metody

Cíle předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu seznámeni s teorií kriminalistické identifikace a základními forenzními vědami a metodami znaleckého zkoumání. Formou praktických cvičení se naučí vybrané metody kriminalistického zkoumání a hodnocení jejich výsledků v procesu kriminalistické identifikace, včetně procesu dokazování v trestním, resp. správním řízení na různé úrovni státních orgánů. Studenti budou ovládat teorii vzniku a formování vědeckých metod, které jsou nejčastěji využívány při znaleckých zkoumáních. Budou umět samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretický nebo praktický problém v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v rovině veřejného či soukromého sektoru. 

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy:

1. Kriminalistické metody zkoumání mechanoskopických stop

2. Kriminalistické metody zkoumání trasologických stop

3. Kriminalistické metody zkoumání písma a listin

4. Kriminalistické metody zkoumání antropologických stop

5. Kriminalistické metody zkoumání biologických stop

6. Metody kriminalistické chemie

7. Kriminalistické metody zkoumání pachových stop a mikrostop

8. Kriminalistické metody zkoumání hlasu

9. Metody forenzní balistiky a pyrotechniky

10. Forenzní metody zkoumání jazyka

11. Forenzní metody zkoumání pravdomluvnosti (detektor lži)

12. Forenzní metody biomechaniky