Kriminalistika a forenzní metody

Cíle předmětu:

Seznámení studentů se základními postuláty úvodu do kriminalistiky, která je základní bezpečnostní vědou a od které se odvíjí veškerá činnost celého bezpečnostního aparátu státu. Dále se studenti seznámí s vybranými kriminalisticko-technickými a kriminalisticko-taktickými metodami kriminalistické praxe.

Výstupy z učení:

Odborné znalosti – student bude znát základní teoretické postuláty úvodu do kriminalistiky a na teoretické úrovni zvládne základní metody kriminalistické techniky a taktiky

Odborné dovednosti - student by měl teoreticky zvládnout základní kriminalistické úkony a metody kriminalistické praktické činnosti

Osnova:

1. Úvod do kriminalistické vědy

2. Kriminalistické učení o trestném činu

3. Obecná metodologie kriminalistické praxe

4. Daktyloskopie

5. Portrétní identifikace

6. Trasologie

7. Kriminalistická balistika, pyrotechnika a chemie

8. Kriminalistická biologie a antropologie

9. Odorologie

10. Mechanoskopie

11. Kriminalistická dokumentace

12. Taktické kriminalistické metody