Kriminální politika

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a principy moderní kriminální politiky. Studentům se zdokonalí jejich vlastní schopnost kriticky a komplexně uvažovat o efektivitě různých opatření v rámci bezpečnostního systému státu. Studenti budou znát a umět vysvětlovat podstatu jakož i významu kriminologických analýz stavu, struktury a vývoje kriminality, a prohloubí svoje dosavadní znalosti o jevech, které představují citelnou hrozbu pro bezpečnost občanů, stejně jako o preventivních i represivních strategiích k jejich účinnému omezování. Budou umět analyzovat bezpečnostní rizika a navrhovat opatření ke zlepšení bezpečnostní situace. Studenti znají a vysvětluji kriminální politiku jako součást bezpečnostní politiky státu. Budou umět implementovat systémy prevence kriminality do bezpečnostního prostředí veřejné a privátní sféry, jakož i efektivně využívat analýzu rizik při zajišťování bezpečnosti prostředí ve veřejném sektoru a soukromých organizacích.

 1. Kriminální politika jako nástroj sociální kontroly kriminality
 2. Zdroje dat o kriminalitě a jejich strategické využití
 3. Aktuální stav kriminality v České republice – rozsah, struktura a vývoj
 4. Strach ze zločinu jako alternativní měřítko bezpečnostní situace
 5. Trestní politika jako součást kriminální politiky – účel a efektivita trestání
 6. Retributivní a konsekvencionalistické přístupy k trestání
 7. Preventivní strategie kontroly kriminality
 8. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
 9. Veřejné mínění o kriminalitě a kriminální politice
 10. Nové bezpečnostní hrozby a strategická opatření na jejich kontrolu
 11. Efektivita kriminální politiky a možnosti jejího zkoumání
 12. Aktuální a mezinárodní trendy kriminální politiky