Kriminální zpravodajství

Tento předmět je zacílen na relativně novou problematiku Kriminálního zpravodajství, což je disciplína, jejíž potřeba vzrostla v souvislosti s transnacionalizací a globalizací zločineckých aktivit. Studenti budou seznámeni s problematikou zpravodajské analýzy, jejími metodami a technikami, a to v kontextu boje s organizovaným zločinem a jinou závažnou kriminalitou, jako je trestná činnost tzv. bílých límečků, tzv. praní špinavých peněz či násilná kriminalita. Obecným cílem předmětu je představit kriminální zpravodajství jako odlišnou disciplínu, než je kriminální vyšetřování.

 1. Zpravodajství a zpravodajské služby I. - vymezení, typy zpravodajských služeb, zpravodajské služby versus orgány činné v trestním řízení, rozdíly mezi zpravodajskou a policejní činností
 2. Zpravodajství a zpravodajské služby II. - vymezení, typy zpravodajských služeb, zpravodajské služby versus orgány činné v trestním řízení, rozdíly mezi zpravodajskou a policejní činností
 3. Zpravodajské disciplíny, zdroje a nástroje sběru informací
 4. Zpravodajská analýza a zpravodajský analytik
 5. Zpravodajský cyklus a zpracování informací
 6. Základní metody zpravodajské práce
 7. Analýza otevřených zdrojů
 8. Specifika kriminálního zpravodajství
 9. Zpravodajství v prostředí transnacionálního organizovaného zločinu
 10. Zpravodajská práce specializovaných policejních útvarů v mezinárodním srovnání – zpravodajsky vedená policejní činnost
 11. Mezinárodní zpravodajská spolupráce v boji s transnacionálním zločinem
 12. Etika zpravodajské práce