Krizové řízení

Zaměření předmětu

Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty s podstatou civilní ochrany, kterou v České republice nazýváme krizové řízení (krizový management), ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a civilní nouzová připravenost.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student bude znát základní mechanismy krizového řízení, mimořádných událostí a krizových situací, orgánů krizového řízení, práv a povinností právnických a fyzických osob a v neposlední řadě i neziskových organizací. Dále bude student znát ekonomické, materiální a technické aspekty zabezpečující krizové řízení, systém a strukturu krizového plánování a metody zpracování plánů příslušných subjektů dle současně platných právních předpisů. V součinnosti s tímto cílem bude procvičena tvorba a využití bezpečnostní dokumentace na všech úrovních řízení věcí veřejných.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Terminologie krizového řízení. Aktuální právní normy, předpisy, standardy a zkušenostní zdroje upravující činnosti krizového řízení a civilní nouzové připravenosti.
 2. Základy krizového řízení. Metody krizového řízení.
 3. Základní informace o možných typech mimořádných událostí; dynamika rizik.
 4. Principy a činnosti orgánů krizového řízení. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, jejich role. Role veřejné správy, neziskových a privátních organizací.
 5. Forma, obsah a tvorba krizových a havarijních plánů; organizační, řídící a plánovací nástroje.
 6. Krizová připravenost a její revize (audit).
 7. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plán obnovy). Krizová komunikace.
 8. Krizové řízení – specifika a srovnání Evropské unie a Severoatlantické aliance.
 9. Pojem, pojetí a cíle řízení bezpečnosti.
 10. Řízení bezpečnosti území nebo organizace.
 11. Problematika bezpečnostního systému České republiky. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti.
 12. Informační a kybernetická bezpečnost. Informační, komunikační a kybernetická bezpečnost v organizacích.