Leadership

Leadership je nově se rozvíjející směr, který reaguje na vysoce dynamické prostředí současného trhu a říká, že dobrý leader je „srdcem podniku“ a určuje jeho směřování. Dokáže formovat vize a rozpoznat správnou příležitost. Předmět Leadership má za cíl naučit studenty, jak tohoto cíle dosáhnout, jak vést podřízené, jak je správně motivovat a inspirovat k lepším výkonům. Předmět rozvíjí poznání ve skupinách obecných a aplikovaných sociálně vědních oborů, které tvoří širší vzdělávací základ sociálních a manažerských kompetencí. Studenti po absolvování předmětu získají hlubší znalosti z problematiky leadershipu a naučí se rozlišovat mezi leaderem a manažerem.

Dosažené znalosti:

 1. rozumět rozdílu mezi řízením lidí a vedením lidí
 2. definovat kompetence lídra
 3. rozpoznat rozdílné typologie osobností při vedení spolupracovníků
 4. aplikovat prvky situačního řízení
 5. aplikovat jednotlivé formy a metody motivace
 6. rozpoznat konflikt a možnosti jeho řešení

Osnova:

 1. Řízení vs. Vedení - Rozdíly mezi řízením a vedením
 2. Manažer, role manažera, manažerské činnosti
 3. Lídr, osobnost lídra, role vedoucího jako lídra, kvality lídra, požadavky na schopnosti a chování lídra, lídři a následovníci
 4. Přístupy k vedení a leadership
 5. Autorita a moc. Styly vedení a řízení. Situační vedení.
 6. Teambuilding/Teamspirit. Delegování. Koučování a podpora
 7. Specifické činnosti v leadershipu
 8. Vytváření sítí a ovlivňování
 9. Motivování spolupracovníků, týmové vs. individuální motivace
 10. Zpětná vazba. Zacházení s neuspokojivými situacemi a konflikty
 11. Work-Life Balance, Time management
 12. Bossing vs. Mobbing