Lidské zdroje ve veřejné správě

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění personální práce ve specifických podmínkách veřejné správy, zejména v územní samosprávě.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti budou znát pojetí, systém a organizaci personalistiky ve veřejné správě, základní pracovněprávní vztahy ve veřejné správě, vznik pracovního poměru úředníka, umět vymezit právní úpravu, pojetí, formy odměňování zaměstnanců ve veřejné správě, definovat plat a objasnit postup určení platu a vysvětlit pojetí vzdělávání a rozvoje úředníka.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Pojetí, systém a organizace řízení lidských zdrojů ve státní a veřejné správě.
 2. Rozdíly v pojetí řízení lidských zdrojů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře.
 3. Organizační struktury ve státní a veřejné správě.
 4. Právní úprava řízení lidských zdrojů a základních pracovněprávních vztahů.
 5. Zákon o státní službě.
 6. Východiska řízení lidských zdrojů ve státní a veřejné správě.
 7. Vznik pracovního poměru úředníka.
 8. Vzdělávání úředníků.
 9. Odměňování zaměstnanců ve státní a veřejné správě.
 10. Péče o zaměstnance ve státní a veřejné správě.
 11. Etický kodex.
 12. Specifika managementu ve státní a veřejné správě.