Management inovací

Cíle předmětu:

Seznámit studenty s nejnovějšími metodami a technikami projektového řízení inovací, dnes již standardně aplikovaného ve všech zemích moderního světa. Předmět studenty učí, jak úspěšně zvládat inovační a racionalizační projekty jako nezbytné součásti strategického řízení podniku. Cílem předmětu je rychlejší a komerčně úspěšnější zavedení produktové inovace na trh nebo zvýšení podnikové efektivnosti (produktivity). Předmět vhodným způsobem integruje jak tradiční, tak i agilní techniky projektového řízení, včetně různých ve světě i v ČR aplikovaných certifikačních standardů typu Prince2, nebo IPMA, směřujícími k vývoji nových produktů či procesním inovacím. Předmět se zabývá přípravou studenta k praktickému převzetí odpovědnosti za včasné, kvalitní a ekonomické ukončení projektových činností, včetně řízení rizik a plánového čerpání rozpočtů. Studenti si osvojí nejdůležitější praktické dovednosti zkracování kritických cest síťové analýzy i prognózování. Zdokonalí se v postupech kreativního myšlení a tvůrčího rozhodování týmu. Předmět zahrnuje aktualizované požadavky podnikové praxe. Smyslem předmětu je pomoci studentům budovat úspěšnou kariéru na globálním trhu pracovních příležitostí.

Osnova:

 1. Základní pojmy, orientace v tématu projektového řízení inovací v podniku.
 2. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, poradní orgán vlády ČR a její dokumenty.
 3. Filozofie kaizen – hledání námětů inovací.
 4. Reingineering.
 5. Systém - „5S“.
 6. Projektový management.
 7. Klasické metody projektového řízení CPM a PERT se zaměřením na vývoj nového produktu. Vývojové fáze nového výrobku.
 8. Faktory konkurenceschopnosti výrobku. Produktivita a konkurenceschopnost.
 9. Celosvětové standardy projektového řízení (PMI, IPMA, PRINCE2, WBS, Agile, Scrum). Charakteristické rysy, zaměření na inovace.
 10. Tvorba inovační strategie, vznik akčního inovačního plánu podniku. Morfologická analýza.
 11. Metody analýzy úrovně inovačního řízení, inovační audit, studie proveditelnosti inovačního projektu.
 12. Procvičení výpočetních metod používaných v řízení inovačních projektů (CPM, PERT, Paretovy analýzy, stanovení ceny produktu, kalkulací nákladů na výrobek).