Management kvality ve zdravotnictví

Zaměření předmětu

Tento předmět přináší ucelený přehled pro managementu ve zdravotnictví. Studenti budou schopni po absolvování předmětu své znalosti aplikovat v praxi. Důraz předmětu je kladen především na řízení kvality ve zdravotnickém zařízení a dodržování standardů. Dále členění zdravotní péče, přípravu a veškeré záležitosti
spojené s auditem, rozhodováním, formulováním dlouhodobých cílů a vyhodnocení výsledků, financováním ve
zdravotnictví a orientaci ve funkci zdravotních systémů v ČR a ve světě.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do managementu kvality – terminologie, významné osobnosti, procesy managementu jakosti, principy managementu kvality, cyklus PDCA
 2. Systémy řízení kvality – akreditace, certifikace
 3. Zdravotní péče a trh zdravotních služeb, zdravotní systémy a jejich druhy
 4. Standardizace – provozní a procesní standardy, standardy výsledků péče
 5. Standardizace dle norem ISO – nejvýznamnější normy pro management kvality
 6. Total quality management (TQM) – definice a jeho principy podrobně
 7. Management zdrojů
 8. Hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních – audit a jeho průběh ve zdravotnictví
 9. Indikátory kvality
 10. Etika ve zdravotnictví – druhy, etický postoj problematika
 11. Komunikace – členění,
 12. Informovaný souhlas pacienta a nakládání s informacemi, způsoby léčby a možné alternativy