Management sportu

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Student bude po absolvování předmětu schopen orientovat se v oblasti řízení sportovní organizace, schématech řízení, řízení chodu, financování, plánování a základů marketingu sportovní organizace, stejně tak jako řízení lidí v týmu a jeho motivaci a splnění cílů. Student bude schopen řídit malou firmu nebo organizaci, jako např. wellness nebo fitness centrum, a bude rozumět principům a specifikům sportovního managementu.