Management zdravotnických zařízení

Zaměření předmětu

Předmět seznámí studenty se základy managementu ve zdravotnickém zařízení, součástí předmětu
bude Time management, Risk management nebo Management změn a Transformační management.
Důraz je kladen na organizaci, rozhodování a posilování vlastností manažera a jeho komunikačních dovedností.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Úvod do managementu ve zdravotnictví, pojetí a úkoly managementu.
 2. Plánování a jeho členění, úrovně řídících procesů.
 3. Komunikace a komunikační dovednosti, druhy komunikace a efektivní vedení porad.
 4. Koordinace a rozhodování ve zdravotnickém zařízení.
 5.  Leadership a manažerské praktiky ve zdravotnictví.
 6. Efektivní řízení zdravotnického zařízení.
 7. Specifika řízení organizací ve zdravotnictví.
 8. Management lidských zdrojů.
 9. Time management a jeho nástroje.
 10. Risk management a jeho specifika, analýza rizik, příčiny mimořádných situací.
 11. Management změn a transformační management.
 12. Posuzování správnosti lékařských zákroků a pochybení zdravotnického personálu.