Manažerská hra

Cílem předmětu je v simulovaném prostředí vyzkoušet ucelený pohled propojení činností managementu lidských zdrojů se strategií podniku nebo organizace a manažerskými činnostmi manažerské pozice na základě případové studie a týmové práce. Předmět aktivizuje studenta k samostatnému přemýšlení a rozhodování. Základní formou výuky je manažerská hra doplněná blokem seminářů. Absolvování manažerské hry vede k formování základních manažerských dovedností.

Výstupy z učení:
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat manažerské dovednosti,
- analyzovat činnosti managementu lidských zdrojů,
- aplikovat činnosti lidských zdrojů do strategie podniku,
- aplikovat propojení činností managementu lidských zdrojů se strategií podniku a manažerskými činnostmi.

Osnova:

1. a 2. Vysvětlení propojení činností managementu lidských zdrojů se strategií podniku nebo organizace a manažerskými činnostmi manažerské pozice na základě znalostí z předcházejících předmětů studijního oboru
3. a 4. Zadání manažerské hry a pravidla týmové práce
5. a 6. Realizace manažerské hry v týmech
7. a 8. Prezentace výsledků jednotlivých týmů
9. a 10. Zpětná vazba a řízená diskuse studentů k výsledkům jednotlivých týmů
11. a 12. Shrnutí poznatků z manažerské hry