Manažerská psychologie II

Cílem je schopnost praktického uplatnění psychologie v organizacích a manažerské práci. Důraz je kladen zejména na komunikaci se spolupracovníky, osobnost manažera, styly řízení, základní dovednosti nezbytné pro formování efektivních týmů, řešení konfliktů a rozvoj kreativity nezbytných pro učící se organizace, prohloubení sebepoznání.

Osnova:

 1. Úvod do předmětu manažerská psychologie
 2. Přístupy a metody rozvoje osobnosti
 3. Pracovní a sociální adaptace
 4. Sebeřízení – time management
 5. Manažerské umění v oblasti vedení pohovorů
 6. Motivace pracovního jednání, obecné a specifické teorie, různé přístupy k pracovní motivaci v relaci k osobnosti pracovníka
 7. Pracovní spokojenost a pracovní chování, modifikace pracovního chování, pojetí kvality pracovního života
 8. Leadership
 9. Zvláštnosti vzniku a fungování týmů
 10. Osobní, interpersonální a skupinové intervence (role konzultanta, řešení konfliktů pomocí třetí strany)
 11. Syndrom vyhoření
 12. Patologické jevy na pracovišti