Manažerská psychologie II

Cíle předmětu a výstupy z učení:

Cílem předmětu je schopnost praktického uplatnění psychologie v organizacích a manažerské práci. Důraz je kladen zejména na komunikaci se spolupracovníky, osobnost manažera, styly řízení, základní dovednosti nezbytné pro formování efektivních týmů, řešení konfliktů a rozvoj kreativity nezbytných pro učící se organizace, prohloubení sebepoznání.

Student je schopen poznatky z psychologie samostatně uplatnit v manažerské práci i obecně v práci s lidmi, v oblastech řízení lidských zdrojů.

Osnova:

1. Úvod, struktura předmětu, člověk a svět práce.

2. Osobnost jedince v pracovním procesu, osobnost manažera.

3. Pracovní kariéra, rozvoj osobnosti manažera.

4. Styly řízení.

5. Týmy a pracovní skupiny, řízení týmu, principy týmové práce.

6. Komunikace se spolupracovníky, řešení konfliktů, asertivita a vyjednávání.

7. Psychohygiena a její význam pro manažera, stress management, time management, burn-out.

8. Sociální klima organizace, kultura organizace.