Marketing malého a středního podnikání

Cíle předmětu a výstupy z učení: 

Malý a střední podnik často nemá miliony na marketing. Naučte se používat koučovací přístup k marketingu, nástroje a strategie, které Vám i za cenu relativně malé a často i téměř nulové investice pomohou získat dobré jméno na trhu, prodat více a za více peněz. Aplikujte specifika rozšířeného marketingového mixu pro malé a střední podniky vč. budování komunit a etického guerilla marketingu do praxe, a to offline i online. Ukažte všem, že Vy jste značka, za kterou mají jít a se kterou by byla škoda nespolupracovat.

  • Marketing malého a středního podnikání – vymezení, perspektivy historie, současnost, budoucnost a formy
  • Marketing malého a středního podnikání – offline a online vč. komunit
  • Osobní marketing a osobní značka
  • Plánování a realizace marketingového „útoku“