Media relations a strategie v PR

Zaměření předmětu

Kurz je postaven tak, aby posluchače naučil co nejvíce z praktických dovedností, které jsou třeba pro
obor Public Relations. Každá hodina je koncipovaná jako kombinace teorie a ukázkám best practices k
danému tématu, po které následuje workshop či práce v menších skupinách. Studenti je mají využít
jako přípravu, která jim pomůže s vypracováním samostatných průběžných úkolů i závěrečné práce.

Studenti se v kurzu naučí rozpoznat témata vhodná pro Public Relations. Naučí se dojednat si jejich
využití se stakeholdery, kteří si komunikaci objednávají a jim předložit rozpracovanou strategii
komunikace. Budou znát a rozumět šíři nástrojů, které obor Public Relations může využít a budou
schopni vybrat ty nástroje, které nejlépe povedou k dosažení zadaných cílů komunikace. Proto, aby
toho byli schopni, se naučí nejen psát tiskové zprávy, ale i získají základní přehled toho, jak fungují
česká média a co by o nich měl píárista vědět. Všechny tyto teoretické informace budou posluchači v
průběhu celého semestru trénovat samostatně na projektech, které si sami zvolí.

Od studentů se očekává příprava a práce na vlastním projektu. Ta začne již po prvním semináři, kdy si
studenti vyberou jednu organizaci, firmu či osobnost, se kterou budou po celý semestr pracovat a
která bude zdrojem jejich práce na projektu potřebný pro zápočet z kurzu. Předpokladem pro
zápočet je tedy to, že po každém setkání studenti odevzdávají předepsané písemné práce a plní
průběžná zadání). Posledním předpokladem pak je 85% docházka a (pro)aktivita na seminářích. Bez
splnění těchto podmínek zápočet nebude udělen ani při předložení závěrečné práce.

 

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopní:

  • Na konci semestru budou mít studenti zpracovanou strategii komunikace pro vybranou
    firmu/aktivitu, konkrétní tiskovou zprávu i námět pro novináře. Budou za sebou mít
    konkrétní kontakt s novinářem a nabídku tématu a budou umět svoje aktivity zhodnotit.
  • Naučí se rozpoznat použitelná i klíčová témata pro PR.
  • Naučí se vytvořit medialist a vybrat vhodná média.
 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

1. Obor public relations (témata v PR a jejich způsoby zpracování)
2. Kontexty v public relations (potřeby, stakeholdeři, spolupráce s dalšími obory)
3. Komunikační témata (jejich volba, charakteristika a nosnost)
4. Nástroje komunikace (tisková zpráva, tiskové setkání, rozhovory, exkluzivní nabídky, social media posts, atd.)
5. Dovednosti potřebné pro tvorbu PR strategií (naslouchání, argumentace)
6. PR strategie (její prvky a stavba)
7. Fungování českých médií (vlastnické struktury, média, role a pozice v redakcích)
8. Rešerše médií (jak vytvořit medialist)
9. Měřitelnost v PR (Jak poznáme, zda byly naše aktivity úspěšné)
10. Základní principy media relations (Co by měl „píárista“ o novinářích vědět)
11. Media relations (základní pochopení spolupráce mezi PR a médii – co dělat a čemu se vyhnout)
12. Jak získat know-how a správná strategie. Konzultace formou společného workshopu (ukázka hotové práce a poslední možnost získat know-how a pohled na připravenou strategii, aby
došlo ke splnění projektu)