Městský a regionální marketing

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům moderní pohled na městský a regionální marketing, jeho cíle, postupy a nástroje. Pozornost bude věnována různým nabídkám měst a regionů – podnikatelským příležitostem, městským centrům, velkým kulturním a sportovním akcím, dále marketingové komunikaci, tvorbě image měst a regionů anebo city brandingu.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Studenti se naučí marketingově přemýšlet o městech, regionech a jejich produktech v duchu nabídky a poptávky, zákaznického přístupu a konkurenčních vztahů. Získají potřebné teoretické a praktické znalosti a dovednosti, týkající se analýzy, tvorby a evaluace marketingových strategií pro města a regiony.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Problémy měst a regionů jako východisko městského a regionálního marketingu
 2. Koncepce městského a regionálního marketingu: prvky a proces
 3. Situační analýza města a regionu, marketingový výzkum pro potřeby měst a regionů
 4. Cíle městského a regionálního marketingu, cílové skupiny a segmentace trhu
 5. Marketingový mix města a regionu a jeho nástroje na konkrétních příkladech
 6. Moderní komunikační technologie a jejich využití v městském a regionálním marketingu
 7. Organizace, implementace a controlling v městském a regionálním marketingu
 8. Identita a image města a regionu a jejich vytváření, city branding
 9. Marketing městských center
 10. Marketing podnikatelských příležitostí města a regionu
 11. Marketing velkých akcí (eventů)
 12. Marketing cestovního ruchu města a regionu