Mezinárodní bezpečnost a Dálný Východ

Předmět mezinárodní bezpečnost a Dálný východ poskytuje komplexní přehled mezinárodních bezpečnostních problémů v regionu Dálného východu se zaměřením na jedinečné výzvy a strategie používané k jejich řešení v rámci dvanácti lekcí studenti prozkoumají širokou škálu bezpečnostních otázek, včetně tradičních vojenských problémů, netradičních hrozeb a prolínání bezpečnosti s ekonomikou, lidskými právy a technologiemi. Mezi klíčová témata patří geopolitická dynamika mezi regionálními hráči (Čína, Japonsko, Indonésie, Jižní Korea, Tcha-wan, Rusko), námořní bezpečnost, kybernetická bezpečnost, šíření jaderných zbraní a řešení konfliktů. Analýzou současných trendů si studenti osvojí specifické chápání komplexního bezpečnostního prostředí na Dálném východě a získají analytické nástroje potřebné k efektivní orientaci v jeho složitostech. Prostřednictvím interaktivních diskusí a praktických případových studií předmět podporuje kritické myšlení a umožňuje studentům přispět k podpoře míru a stability v regionu.

 1. Úvod do mezinárodní bezpečnosti na Dálném východě 
 2. Geopolitická dynamika na Dálném východě I. 
 3. Geopolitická dynamika na Dálném východě II.
 4. Globální a regionální bezpečnostní implikace Čínsko-tchajwanského konfliktu
 5. Vojenská modernizace a závody ve zbrojení 
 6. Námořní bezpečnost v Asii a Tichomoří 
 7. Kybernetické hrozby a reakce
 8. Netradiční bezpečnostní hrozby
 9. Problematika jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení 
 10. Ekonomické dimenze bezpečnosti 
 11. Lidská práva a bezpečnost 
 12. Řešení konfliktů a budování míru