Mezinárodní policejní spolupráce

Cílem předmětu je zajistit orientaci studentů v existujících platformách pro mezinárodní policejní spolupráci, s důrazem na platformy a kanály, do jejichž fungování je zapojena Česká republika. Sledováno bude zaměření organizace (kanálu), jeho kompetence, silná a slabá místa a související praktické zkušenosti optikou České republiky.

 1. Mezinárodní policejní spolupráce, jakou součást mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti. Principy spolupráce, motivace pro spolupráci, související úskalí a překážky.
 2. Milníky spolupráce ve světovém měřítku, Interpol a etapy jeho existence.
 3. Nástroje Interpolu pro mezinárodní policejní spolupráci.
 4. Evropská společenství a Evropská unie a milníky ve vztahu k mezinárodní policejní spolupráci.
 5. Europol, jeho nástroje.
 6. Europol, strategicko-koncepční výstupy.
 7. Další platformy pro mezinárodní policejní spolupráci (spolupráci orgánů prosazování práva) v rámci Evropské unie.
 8. Další platformy pro mezinárodní policejní spolupráci (spolupráci orgánů prosazování práva) mimo Evropskou unii (Evropa). Evropská četnická síla, a další.
 9. Další platformy pro mezinárodní policejní spolupráci (spolupráci orgánů prosazování práva) mimo Evropskou unii (zbytek světa). Mezinárodní policejní asociace, Asociace policejních náčelníků atd.
 10. Regionální přeshraniční spolupráce v policejní oblasti, Evropa (a svět).
 11. Regionální přeshraniční spolupráce v policejní oblasti, Česká republika.
 12. Kanály pro mezinárodní policejní spolupráci v České republice.