Mezinárodní a transnacionální zločin

Předmět Mezinárodní a transnacionální zločin si klade za cíl představit studentům problematiku zločinu a trestné činnosti v kontextu soudobých podob globalizace. Kromě seznámení se s fenoménem globalizace jako takové se bude kurz soustředit především na rozdíly v páchání trestné činnosti na národní/vnitrostátní úrovni a na úrovni transnacionální a globální a jejich specifika. Opomenuty nebudou logicky ani zločiny, které jsou transnacionální ze své podstaty jako je například pašování či nelegální migrace.

 1. Globalizace a transnacionalita – její vývoj, formy a typy
 2. Problematika globální spravedlnosti – Mezinárodní trestní soud a mezinárodní trestní tribunály
 3. Transnacionální a mezinárodní zločin – pojem, charakteristika a trendy,
 4. Mezinárodní spolupráce v boji s transnacionálním a mezinárodním zločinem
 5. Transnacionální policejní činnost
 6. Mezinárodní obchod s narkotiky
 7. Mezinárodní obchod se zbraněmi
 8. Obchod s lidmi, nelegální migrace a převaděčství
 9. Transnacionální a globální terorismus
 10. Námořní pirátství a námořní zločiny
 11. Genocidy a zločiny proti lidskosti
 12. Válečné zločiny a zločiny agrese