Mezinárodní vojenské a bezpečnostní organizace

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a posláním mezinárodních vojenských a bezpečnostních organizací ve vztahu k utváření bezpečnostního prostředí ve světě. Kromě historického exkurzu budou představeny struktury a mechanismy fungování těchto organizací. Důraz bude položen zejména na NATO a Evropskou unii. Studenti se s fungováním jednotlivých organizací seznámí nejenom teoreticky, ale i formou praktického cvičení.

 1. Vojenské a bezpečností pakty do 1. světové války
 2. Mezinárodní a bezpečnostní organizace mezi 1. a 2. světovou válkou
 3. Vznik a vývoj mezinárodních bezpečnostních organizací po 2. světové válce
 4. OSN a její poslání při udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
 5. NATO – historie, organizační struktura a mechanismus fungování
 6. NATO – jeho role při řešení krizí ve světě
 7. EU – historie spolupráce v oblasti bezpečnosti v rámci evropské integrace
 8. EU – společná bezpečnostní a obranná politika – aktuální vývoj
 9. Spolupráce NATO a EU v oblasti bezpečnosti
 10. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
 11. Simulace fungování klíčových bezpečnostních organizací při řešení krizové situace 1. část
 12. Simulace fungování klíčových bezpečnostních organizací při řešení krizové situace 2.část