Modely a teorie demokracie

Zaměření předmětu

Demokracie je komplexní mechanismus, který je ve své současné podobě v dějinách lidstva samozřejmostí prakticky jenom několik desítek let. Je dobré znát její vnitřní fungování, její vývoj, instituce a nástroje, prostřednictvím nichž funguje a udržuje se „v chodu“. Je to nezbytné i kvůli aktivnímu a poučenému občanskému životu každého jednotlivce. V tomto kurzu si přiblížíme rozložité dějiny a vývoj jednotlivých modelů a teorií demokracie: athénskou demokracii, demokracii italských městských států, procedurální demokracie a elitismus, polyarchii Roberta A. Dahla a Charlese Lindbloma, konsociační a konsenzuální model demokracie Arendta Lijpharta, model tzv. bojeschopné demokracie, participativní demokracii, ekonomickou demokracii, deliberativní demokracii, delegativní demokracie, postdemokracii, tzv. averzivní demokracii, agonistický pluralismus, nebo také fenomén kosmopolitní demokracie. 

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování kurzu student(ka) rozumí vývoji demokracie od antiky až do současnosti, je připraven(a) vysvětlit přednosti a nedostatky jednotlivých demokratických modelů, umí aplikovat prvky jednotlivých modelů do občanského života a konfrontovat s nimi politickou realitu.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Fenomén demokracie: ústavní, zastupitelská a přímá demokracie
 2. Liberální demokracie a její krize
 3. Athénská demokracie, demokracie italských městských států
 4. Procedurální demokracie a elitismus
 5. Pluralismus, neopluralismus a polyarchie
 6. Konsociační, konsenzuální a majoritní demokracie, bránící se demokracie
 7. Participativní demokracie, ekonomická demokracie, deliberativní demokracie
 8. Radikální demokracie a agonistický pluralismus, averzivní demokracie
 9. Epistemické teorie demokracie, monitorovaná a asociativní demokracie
 10. Kosmopolitní demokracie
 11. Neliberální demokracie, defektní a delegativní demokracie
 12. Postdemokracie