Moderní technologie ve vzdělávání dospělých

Předmět studentům představí souvislosti a aktuální trendy v oblasti moderních technologií a jejich využití ve vzdělávání dospělých. Vychází z vývojových trendů a přechází do aktuálních témat, která hýbou andragogickým světem v ČR i zahraničí. Studenti postupně získají řadu informací, ale i konkrétních námětů, jak uplatnit elektronické vzdělávání, vč. množství aplikací a softwarů pro jejich tvorbu a podporu. Kurz je koncipován částečně jako distanční, některé oblasti proto budou realizovány vyučujícím a studenty distančně prostřednictvím elektronických médií či exkurzí na speciální pracoviště.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • aplikovat získané teoretické poznatky při přípravě a realizaci vzdělávací akce pro dospělé,
 • vybrat vhodný hardware a software s ohledem na typ vzdělávací akce, její cíle, účastníky a další specifika,
 • designovat elektronický kurz podle uvedených pravidel a doporučení,
 • zvolit optimální technologické, formální a obsahové náležitosti elektronického kurzu,
 • vybrat vhodný obsah elektronického kurzu, vytvořit, otestovat a evaluovat tento kurz,
 • aplikovat aktuální trendy do praxe tvorby a realizace elektronického kurzu.

Obsah předmětu:

 1. Rekapitulace znalostí z andragogické didaktiky, distanční a kombinovaná forma vzdělávání dospělých
 2. Informační technologie ve vzdělávání dospělých
 3. Elektronické vzdělávání: vývoj, základní pojmy a principy
 4. Hardware a software pro správu elektronického vzdělávání: zařízení pro výuku, LMS, CMS a další systémy
 5. Softwary a aplikace pro tvorbu a zpracování videí, fotografií, infografik, ikon a dalších grafických prvků
 6. Pravidla designování elektronického kurzu
 7. Volba technologických, formálních a obsahových náležitostí elektronického kurzu
 8. Volba a tvorba obsahu elektronického kurzu
 9. Testování a evaluace elektronického kurzu
 10. Příklady kurzů a dalších vzdělávacích a rozvojových aktivit pro dospělé
 11. Aktuální trendy: gamifikace, instructional design, microlearning
 12. Aktuální trendy: umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita