Násilní nestátní aktéři v mezinárodní politice

Cíle předmětu:

Studenti v tomto předmětu získají odborné znalosti o předpokladech, kontextech a důsledcích aktivit násilných nestátních aktérů (VNSA) v široké perspektivě mezinárodní politiky. Osvojí si poznatky o jednotlivých typech VNSA, odhalí ideové kořeny a sociálně-politické příčiny jejich vzniku. Seznámí se s rozličnými skupinami násilných nestátních aktérů a demonstrací empirické matérie získají poznatky o charakteristikách a aktivitách těchto skupin a dopadech jejich působení na mezinárodní politiku.

Pro praxi budou absolventi vybaveni rozvinutými odbornými dovednostmi, které umožní definovat, hodnotit a řešit konkrétně vzniklé bezpečnostní situace a eliminovat rizika rozhodování ve spojitosti s nestátními hrozbami. Dokáží přijímat adekvátní bezpečnostní opatření a navrhovat a zdůvodňovat celou škálu protipovstaleckých/protiteroristických politik a jejich funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému.

Témata:

1. Násilní nestátní aktéři jako aktéři mezinárodních vztahů.

2. Typologie násilných nestátních aktérů.

3. VNSA a teorie mezinárodních vztahů.

4. Předpoklady a důvody vzniku VNSA.

5. VNSA a bezpečnost.

6. Terorismus – čtyři vlny terorismu.

7. Povstalci – vznik, charakteristiky, aktivity.

8. Islamističtí násilní nestátní aktéři.

9. Teritoriálně ukotvení násilní nestátní aktéři.

10. Empirie: Al-Káida a Daeš.

11. Vliv VNSA na mezinárodní systém.

12. Závěrečné shrnutí problematiky VNSA, diskuse.