Nauka o zbraních a střelivu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou v oblasti zbraní a střeliva se zaměřením na zákon o střelných zbraních a střelivu včetně předpisů s tímto zákonem přímo souvisejících, jakož i s konstrukcí zbraní a střeliva a principy jejich funkce. Při výuce bude věnována pozornost i zákonnému použití zbraně a okolnostem vylučujícím protiprávnost podle trestního zákona. Předmět je koncipován jako teoretický úvod do problematiky zbraní a střeliva a jako motivace k získání zbrojního průkazu. Po vzájemné dohodě studenta a vedení školy je možno pro studenty zajistit exkurzi u předního českého výrobce zbraní.

Hlavní témata - obsah předmětu

1. Úvod do studia předmětu. Ústavní základy a právní úprava držení a nošení zbraní.

2. Pojem zbraně, rozdělení zbraní.

3. Kategorie zbraní a střeliva.

4. Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva.

5. Zbrojní průkaz, zbrojní licence.

6. Registrace zbraní a průkaz zbraně, střelnice.

7. Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva.

8. Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem.

9. Informační systémy o zbraních a střelivu.

10. Delikty a sankce související se zbraněmi, použití zbraně dle trestního zákoníku.

11. Konstrukce a principy činnosti střelných zbraní.

12. Konstrukce střeliva a jeho funkce.