Policejní právo

Cíle předmětu:

Policejní právo je teoretickým předmětem, jehož obsahové zaměření poskytuje studentům detailnější znalosti právních předpisů, které se váží k výkonu služby bezpečnostní povahy u Policie ČR. Základní platformu předmětu tvoří zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, s důrazem kladeným na povinnosti a oprávnění příslušníků Policie ČR. Nedílnou součástí předmětu je analýza případových studií bezpečnostní praxe a výklad zákonné dikce jednotlivých ustanovení, spojený s predikcí možných explikačních komplikací a jejich následným právním řešením. Předmět je zaměřen na uplatnění absolventů ve veřejné správě a zejména subjektech působících na poli bezpečnosti.

 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy:

 1. Úvod do předmětu
 2. Postavení Policie ČR v systému výkonných orgánů zajišťujících bezpečnost ČR
 3. Postavení a činnost Policie ČR
 4. Organizace a řízení Policie ČR
 5. Základní povinnosti policisty a zaměstnance Policie ČR
 6. Spolupráce a další vztahy Policie ČR
 7. Omezení osobní svobody
 8. Postup ve vztahu k věcem 
 9. Vykázání
 10. Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a osob
 11. Použití donucovacích prostředků a použití zbraně
 12. Vnitřní a vnější kontrola Policie ČR